Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

paulajna
3152 5a00 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viayanek yanek
paulajna
4920 e7c0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapompompom pompompom
paulajna
2541 90f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
paulajna
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
paulajna
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted frombimbka bimbka viazapominanie zapominanie

June 07 2017

paulajna
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet viaOpaaal Opaaal
0182 6c2b
Reposted fromLittleJack LittleJack viayanek yanek
paulajna
paulajna

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaOpaaal Opaaal

May 31 2017

1030 256c 500
paulajna
7987 5a06
paulajna
paulajna
0296 01fa
Reposted fromimyours imyours viaatramentovva atramentovva
paulajna
paulajna
2769 5c5e 500
paulajna
0503 792c
Reposted froma-antimatter a-antimatter viawiks wiks
paulajna
3316 cb05
Reposted fromglupiages glupiages viawiks wiks
paulajna
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq viadivi divi
paulajna
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl