Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2018

paulajna
2609 5728 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayanek yanek
paulajna
7379 de47 500
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
paulajna
5958 9c12 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayanek yanek
paulajna
2251 e100 500
Reposted frompampunio pampunio viayanek yanek
paulajna
7916 e36b 500
Reposted fromsavatage savatage viayanek yanek
paulajna
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeazyi eazyi
paulajna
Reposted fromjasminum jasminum viayanek yanek
paulajna
8049 1fac
Reposted frommartynkowa martynkowa viaeazyi eazyi
paulajna
1495 21bf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayanek yanek
paulajna
6261 1ce7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayanek yanek
paulajna
0565 7019 500
Reposted fromsavatage savatage viayanek yanek
paulajna
0548 d245 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viayanek yanek
paulajna

May 21 2018

paulajna
0542 9e02 500
Reposted frompiehus piehus viablackdrama blackdrama
paulajna
Do kogo pobiegniesz, jeżeli jedyną osobą, która potrafi zatrzymać Twoje łzy jest ta sama osoba przez, którą płaczesz ? 
— ?
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viakurdebele kurdebele
paulajna
A jed­nak pot­rze­ba mi twoich słów i trze­ba two­jej pa­mięci. Pa­miętaj o mnie, dob­rze ? Może będę się mniej bała, może będę usy­piała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted fromday11shadow day11shadow viakurdebele kurdebele
paulajna
nigdy nie zostawiaj mnie z niedopowiedzeniami.
— bo nie wiem co ze sobą zrobić.
Reposted fromzzakrat zzakrat viakurdebele kurdebele
paulajna
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromadriannak adriannak viakurdebele kurdebele
paulajna
5124 bcc4 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaathlin athlin
paulajna
Najchętniej wtuliłabym głowę w Pana ręce i pomilczałabym trochę. Przecież Pan wie - wszystko Pan wie - i tylko mnie tak trudno uwierzyć.
— Halina Poświatowska do doktora Aleksandrowicza
Reposted fromeazyi eazyi viakurdebele kurdebele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl