Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

paulajna
2035 4497
Reposted fromstroschek stroschek
paulajna
1712 aea0
Reposted fromstroschek stroschek
paulajna
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
paulajna
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
paulajna
paulajna
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viazapominanie zapominanie
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viazapominanie zapominanie
paulajna
7956 eed5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viapompompom pompompom
paulajna
paulajna
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viayanek yanek

June 18 2017

paulajna
3152 5a00 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viayanek yanek
paulajna
4920 e7c0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapompompom pompompom
paulajna
2541 90f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
paulajna
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
paulajna
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted frombimbka bimbka viazapominanie zapominanie

June 07 2017

paulajna
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet viaOpaaal Opaaal
0182 6c2b
Reposted fromLittleJack LittleJack viayanek yanek
paulajna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl