Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

paulajna
1291 36bb
Reposted fromxalchemic xalchemic

November 04 2018

paulajna
paulajna
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viayanek yanek
paulajna
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaeazyi eazyi
paulajna
0088 e26e
Reposted fromkarahippie karahippie viaeazyi eazyi
paulajna
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viayanek yanek
paulajna
0969 2eee
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viayanek yanek
paulajna
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaeazyi eazyi
paulajna
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaeazyi eazyi
paulajna
Reposted fromPoranny Poranny viaeazyi eazyi
paulajna
2675 3603 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaeazyi eazyi
paulajna
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
paulajna
2001 496a
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viaeazyi eazyi
paulajna
2505 d5ba
Reposted fromkarahippie karahippie viaeazyi eazyi
paulajna
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaeazyi eazyi
paulajna
paulajna
0964 2233
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viazapominanie zapominanie
paulajna

I oto stoimy naprzeciwko siebie. Dzieli nas zaledwie parę metrów. Nogi mam jak z waty, serce z podniecenia bije coraz szybciej.
Jak się przywitać?
Uśmiechnąć się?
Przytulić?
Podać dłoń?
Powoli, stawiając ostrożnie każdy następny krok zbliżamy się do siebie. Otwieram usta żeby się z Tobą nieśmiało przywitać, a Ty ściskasz mnie mocno i całujesz.
- Od dawna chciałem to zrobić - mówisz.
Ja też. Ja. Też.

— noc robi swoje.
paulajna
3425 3ad6
Reposted fromiamstrong iamstrong viazapominanie zapominanie
paulajna
1470 1cf9
Reposted fromraconteur raconteur viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl