Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

paulajna
4910 064b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayanek yanek
paulajna
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viayanek yanek
paulajna
Reposted fromfx00 fx00 viayanek yanek

April 28 2017

paulajna
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viazapominanie zapominanie
paulajna
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie
paulajna

trzeba śnić cierpliwie
w nadziei że treść się dopełni
że brakujące słowa
wejdą w kalekie zdania
i pewność na którą czekamy
zarzuci kotwicę.

— Z. Herbert

April 27 2017

paulajna
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viazapominanie zapominanie

April 25 2017

paulajna
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viazapominanie zapominanie

April 22 2017

paulajna
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viacysia cysia
paulajna
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viaanorexianervosa anorexianervosa
paulajna
0919 09eb
paulajna

April 18 2017

paulajna
1932 dabf
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapominanie zapominanie
paulajna
6932 a367
paulajna
1737 7de3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacysia cysia

April 16 2017

4893 4178
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaefemeryda efemeryda
paulajna
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viadumbscream dumbscream
paulajna
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromchujawa chujawa viawiks wiks
6151 1643 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viawiks wiks
paulajna
3891 3f0e
Reposted fromkarahippie karahippie viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl