Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

paulajna
Reposted fromheroes heroes viastoryofmylife storyofmylife
paulajna
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viadressuicide dressuicide
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viastoryofmylife storyofmylife
paulajna
4117 2cd2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakentoquer kentoquer
paulajna
9449 6f5a
paulajna
2993 ab21 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabadalena badalena
paulajna
2188 a518
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadalena badalena

November 16 2017

8063 9e9e 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazapominanie zapominanie
paulajna
paulajna
7026 a6cd 500
Lublin.
paulajna
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
paulajna
7876 60c2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viayanek yanek
paulajna
9820 b9dc 500
Reposted fromkotowate kotowate viayanek yanek
paulajna
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaOpaaal Opaaal
paulajna
Czasem lepiej żyć złudzeniem. Wmawiać sobie coś. Wkręcać. Udawać, że jest dobrze. Bez pretensji, zajefajnie po prostu. Kłamać sobie w serce. Łatwiej wtedy jakoś tak wstać z łóżka. Wypić kawę. Iść do przodu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaOpaaal Opaaal
paulajna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl