Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
6354 894a 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakurwajegomac kurwajegomac
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viairmelin irmelin
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
7145 7078 500
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
6462 bc34 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaOpaaal Opaaal
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viayanek yanek
6711 f5a0
2138 8c87 500
Reposted frompiehus piehus viaOpaaal Opaaal
8867 8940
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaanorexianervosa anorexianervosa
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaOpaaal Opaaal
2138 8c87 500
Reposted frompiehus piehus viaOpaaal Opaaal
6368 16f4 500
Reposted fromKacSousse KacSousse viacysia cysia
8779 7ba5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viayanek yanek
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted frompiehus piehus viaFulfillyourdreams Fulfillyourdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl