Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6133 70ad
Reposted fromdailylife dailylife viaOpaaal Opaaal
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaOpaaal Opaaal
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOpaaal Opaaal
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaOpaaal Opaaal
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaOpaaal Opaaal
4388 5b80
Reposted fromdailylife dailylife viaOpaaal Opaaal
8415 1529 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaOpaaal Opaaal
Reposted frombluuu bluuu viacysia cysia
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
6354 894a 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakurwajegomac kurwajegomac
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viairmelin irmelin
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
7145 7078 500
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
6462 bc34 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaOpaaal Opaaal
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viayanek yanek
6711 f5a0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl